Menu
SANTA MARIA DE NAVACLES

Navarcles | 2017

- Disseny de porta com a divisòria d’espais en església -

Concepte:

Degut a les necessitats climàtiques entre la nau central i l’accés a la sagristia, es dissenya aquesta porta de dos fulles batents, de pi envernissat. De volumetria ferma, aquesta divisòria de fusta i vidre, encapçala una de les naus laterals de la Parròquia de Navarcles.


Tornar als projectes