Menu
URGELL

MANRESA

- Distribució i amoblament d'habitatge -

Concepte:

Distribuïm i definim les estances segons els usos definits, projectant el mobiliari i complements més adequats. Ens trobem amb un encàrrec on nosaltres intervenim en el contingut, doncs parlem d’un pis al casc antic de Manresa acabat de reformar, on s’han recuperat els elements estructurals originals qui demanen lluir, sense massa més companyia que el necessari. Peces escollides i pensades que complementen l’envolvent existent i transmeten l’essència de la seva propietària.


Tornar als projectes